Miljö och kvalitet – alltid i fokus

miljo

För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt ansvar. Det är ett ständigt pågående arbete som involverar alla medarbetare. Hittills har det resulterat i bland annat ISO-certifieringar och Svanenmärkning.

Målmedvetet miljöarbete

Rikstvätt har alltid tagit hälsa och miljö på allvar. Vi arbetar aktivt med att försöka verkliggöra visionen av ett hållbart ekologiskt samhälle. Vår verksamhet och dess processer ska utvecklas så att minsta möjliga påverkan uppstår under hela livscykeln – från valet av leverantör till hanteringen av restprodukter och avfall.

Vårt reviderbara miljöledningssystem är exempel på detta, likaså att majoriteten av oss är certifierade enligt ISO-standard. Vi arbetar också aktivt med att minska förbrukningen av vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.

Svanen – Nordens tuffaste miljömärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Organisationen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det betyder att man bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp eller tjänst har. Om en svanenmärkning kan minska miljöbelastningen tar man fram kriterier för produktgruppen eller tjänsten. Kraven skärps kontinuerligt, vilket driver omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg. Organisationen arbetar utan vinstintresse på uppdrag av regeringen.

svanen